Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 r.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z
dnia 30 kwietnia 2020 r.
02.05.2020 więcej
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem:
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem:
25.03.2020 więcej
Kwarantanna nie musi oznaczać samotności
Kwarantanna nie musi oznaczać samotności
25.03.2020 więcej
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany poddać się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a)
poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie
25.03.2020 więcej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie informuje, że pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej nie odwiedzają prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie informuje, że
pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej nie odwiedzają
prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji.
19.03.2020 więcej
Stan z dnia 17 marca 2020 r. w związku z COVID 19
Informacja z dnia 17 marca 2020 roku związana z
COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem
SARS-CoV-2) w województwie pomorskim
19.03.2020 więcej
Od 15.03 obowiązuje obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy. Sprawdź co to oznacza.
Od 15.03 obowiązuje obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla
powracających z zagranicy. Sprawdź co to oznacza.
16.03.2020 więcej
Potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w woj. pomorskim
Potwierdzone przypadki SARS-CoV-2 w woj. pomorskim
16.03.2020 więcej
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych
12.03.2020 więcej
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
10.03.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się