Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach
Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach
10.03.2020 więcej
Informacja z dnia 9 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie pomorskim
Informacja z dnia 9 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z
COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem
SARS-CoV-2 w województwie pomorskim
10.03.2020 więcej
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce
Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z
występowaniem koronawirusa w Polsce
09.03.2020 więcej
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez
masowych
09.03.2020 więcej
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z
potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
09.03.2020 więcej
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie
potwierdzonego przypadku koronawirusa
04.03.2020 więcej
Rozpoczęcie badań w kierunku koronawirusa w Gdańsku
Rozpoczęcie badań w kierunku koronawirusa w Gdańsku
03.03.2020 więcej
Komunikat dla podróżujących (nr 37) Warszawa, 1 marca 2020 r.
Komunikat dla podróżujących (nr 37) Warszawa, 1 marca 2020 r.
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)
03.03.2020 więcej
Telefony alarmowe na terenie woj. pomorskiego w sprawie KORONAWIRUSA
Telefony alarmowe na terenie woj. pomorskiego w sprawie
KORONAWIRUSA
03.03.2020 więcej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach
Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach
27.08.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się