Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi
10.05.2019 więcej
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
10.05.2019 więcej
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
10.05.2019 więcej
Unieważnienie legitymacji służbowej na nazwisko S.Baczewski
Unieważnienie legitymacji służbowej na nazwisko S.Baczewski
03.10.2017 więcej
Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli
Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli
03.07.2017 więcej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach na terenie Sopotu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach na terenie Sopotu
03.07.2017 więcej
Ocena jakości wody w kąpielisku Sopot - Kamienny Potok - Koliba
Ocena jakości wody w kąpielisku Sopot - Kamienny Potok - Koliba
03.07.2017 więcej
Ocena jakości wody w kąpielisku - Sopot Łazienki Południowe
Ocena jakości wody w kąpielisku - Sopot Łazienki Południowe
03.07.2017 więcej
Ocena obszarowa wody za 2016 rok
Ocena obszarowa wody za 2016 rok
18.01.2017 więcej
Sinice w sopockich kąpieliskach
Kąpieliska w Sopocie zamknięte z powodu zakwitu sinicowego.
25.07.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się