Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Sinice w Sopocie
Wszystkie miejsca wykorzystywane do kąpieli na terenie Sopotu
zostały zamknięte z powodu nadmiernego zakwitu sinicowego.
25.07.2016 więcej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - Sopot - Łazienki Południowe
PPIS w Sopocie ocenił jakość wody w kąpielisku Sopot -
Łazienki Południowe
25.07.2016 więcej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach
PPIS w Sopocie wydał bieżącą ocenę jakości wody w
kąpieliskach na terenie Sopotu
21.07.2016 więcej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - Sopot - Łazienki Południowe
W dniu 08 lipca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sopocie wydał ocenił jakość wody w kąpielisku Sopot
-Łazienki Południowe
21.07.2016 więcej
Konkurs oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!
Konkurs oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!
23.06.2016 więcej
Uwaga kleszcze!
Najlepszą metodą prewencji przed chorobami odkleszczowymi jest
unikanie kontaktu z kleszczami, a w przypadku ukąszenia szybkie
i prawidłowe usunięcie ich ze skóry.
23.06.2016 więcej
Ocena jakości wody w kąpielisku Sopot - Kamienny Potok - Koliba
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie ocenił
jakość wody w kąpielisku Sopot - Kamienny Potok - Koliba
23.06.2016 więcej
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Sopot - Łazienki Południowe
PPIS w Sopocie po raz pierwszy w 2016 roku wydał ocenę jakości
wody w kąpielisku Sopot - Łazienki Południowej
14.06.2016 więcej
Szczepić, czy nie szczepić, oto jest pytanie?
23 maja 2016 roku o godz. 12.00 na terenie Szpitala Dziecięcego
Polanki przy ul.Polanki 119 w Gdańsku specjaliści z różnych
dziedzin postarają się odpowiedzieć na każde pytanie
dotyczące szczepień
16.05.2016 więcej
Ważenie tornistrów w Sopocie
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Sopocie przeprowadzili w dwóch szkołach podstawowych badania,
mające na celu sprawdzenie, ile ważą tornistry noszą przez
uczniów.
16.05.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się