Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
ochrona zdrowia  
Stanowisko
młodszy asystent  
E-mail
 
Telefon
58 551-26-22 wew. 23  
Fax
 
Data składania
2021-02-15  
Data wygaśnięcia
2021-02-28  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Sopot  
Gmina
Sopot
Miasto
Sopot  
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki  
Numer budynku
23  

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W SOPOCIE

 

Poszukuje kandydata na stanowisko:

młodszy asystent w Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Wymiar etatu: 1

Rodzaj umowy o pracę: docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

 

Miejsce wykonywania pracy: Sopot

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie rejestru obiektów podlegających kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli
 • przygotowanie dokumentacji pokontrolnej
 • nadzór nad suplementami diety, kosmetykami, oceną oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub licencjat w zakresie technologii żywności, biotechnologii, towaroznawstwa, chemii lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 15 lutego 2021r. na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie ,
ul. Kościuszki 23 81-704 Sopot,  z dopiskiem „mł. asystent” na kopercie lub drogą mailową na adres psse.sopot@pis.gov.pl
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 551-26-22 wew. 23

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się