2015-04-11

Struktura organizacyjna PSSE w Sopocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sopocie
 Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Sopocie
 mgr farm. Anna Kapuścińska
Specjalista I° z higieny i epidemiologii
 
 Pełniący obowiązki w czasie nieobecności
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sopocie
 mgr inż. Ewa Maziarka
 
 
 Sekcja Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
 
Kierownik Sekcji
mgr inż. Beata Małucka
 
mgr inż. Barbara Lenkiewicz –  asystent
mgr inż. Dorota Frąckowiak – asystent
mgr Aleksandra Pranszke-Piasecka - asystent
Elżbieta Mieloch - st.instruktor higieny
 
 
Sekcja Higieny Komunalnej 
 
Kierownik Sekcji
mgr inż. Ewa Maziarka  
 
mgr Daria Skolimowska – mł. asystent
mgr Paulina Strzelec - mł. asystent
Jolanta Targońska - st.instruktor higieny
mgr Anna Majewska - stażysta
 
 
 Sekcja Higieny Pracy
 
mgr Paulina Strzelec - mł. asystent
 
 Sekcja Epidemiologii i Statystyki
 
mgr pielęgniarstwa Małgorzata Dembska-Naus -  st. asystent
mgr Karolina Ostęp - asystent
Anna Ziomek - sekretarka medyczna
 
 Samodzielne Stanowisko 
do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 
inż. Bogumiła Tysiak  – st. asystent
 
 Samodzielne Stanowisko
do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
 
Halina Babicz  – mł. asystent
 
 Samodzielne Stanowisko 
do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 
mgr Beata Wieloch –  st. asystent
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się